FANDOM


Vault 687
Hvelv 687
"Der inne lå gullmynter i hauger. Stabler av sølv. Fjell av små bronsefjonger."
—Beskrivelse[src]

Hvelv 687 er hvelvet som Harry Potter har i Flirgott i Diagonallmenningen. I dette hvelvet har Harry en stor formue som han har arvet etter foreldrene sine. Dette hvelvet er forholdsvis langt nede i Flirgott, og for å komme ned dit er man avhengig av en vogn som kun kan styres av en av gnomene i banken og en liten gullnøkkel.

I 1991 tok Rubeus Gygrid med seg Harry til Flirgott for første gang. Under oppholdet i Flirgott fikk Harry greie på at foreldrene hans hadde etterlatt ham hele formuen sin, en formue som Harrys formyndere ikke visste om..

Bak kulisseneRediger

OpptredenerRediger

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.