Igor.Karkaroff.jpg
Igor Karkaroff

Igor Karkaroff var navnet på en trollmann som ble født ca. 1950. Under Den første trollmannskrigen støttet Igor Voldemort ved at han var dødseter. Etter Voldemorts fall i 1981 ble Igor kalt inn til rettsak, og ble nesten puttet inn i Azkaban på livstid, imidlertid slapp han unna langvarig fengsel ved å oppgi navnene på en rekke andre dødsetere til Heksingating. Da Durmstrang deltok i Tretrollmannsturneringen i skoleåret 1994 - 1995 var Igor med som rektor. Igor forsøkte alt han kunne for at Viktor Krumm, som representerte Durmstrang skulle vinne, da Mørkets merke begynte å brenne på armen sin etter Voldemorts oppstandelse flyktet han. I 1996 ble han imidlertid funnet av andre dødsetere som drepte ham pågrunn av sitt forræderi.

Biografi

Den første trollmannskrigen

Igor hadde alltid en sans for svartekunstene, og i ung alder meldte han sin tjeneste til Voldemort som dødseter. I denne perioden var han også nær venn med Severus Slur. I løpet av Den første trollmannskrigen skal Igor ha hjulpet Antonin Dolohov med å torturere Gomper og de som var motstandere av Voldemort. Etterhvert ble han imidlertid pågrepet av Alastor Bister og måtte sone en kort tid i Azkaban.

Da Igor senere måtte i rettsak valgte han å oppgi navnene på en rekke dødsetere i stedenfor at han måtte sitte i Azkaban. I blant navnene han oppga var Antonin Dolohov, Rosinius, Trassel, Multiplom og Slur. Da han ble fortalt at disse navnene allerede var tatt, døde eller i Slurs tilfelle uskyldig, ble han svært desperat. Da Igor oppga at Augustus Rottenroll, en av de unevnelige i Mysterieavdelingen hadde spionert for Voldemort hadde ikke departementet hørt om det. Ettersom Sirius Svaart engang uttalte: "han puttet en rekke personer inn i Azkaban istedenfor seg", kan det hende at Igor etter denne avhøringen avslørte en rekke andre.

Rektor ved Durmstrang

På ett eller annet tidspunkt etter at han ble løslatt fra Azkaban ble han rektor ved Durmstrang. En skole som var kjent for å opplære elevene i Svartekunster.

Tretrollmannsturneringen

Da Tretrollmannsturneringen ble avholdt i 1994 - 1995 ved Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom, hadde

Igor Karkaroff

den ikke blitt avholdt på over tohundre år. Karkaroff dro til skolen sammen med 12 elever fra Durmstrang for å passe på elevene sine og for å være i blant fem dommere under prøvene. Helt fra Karkaroff ankom skolen, var det helt klart at han verdsatte en av elevene sine, Viktor Krumm.

Under sin første kveld på Galtvort møtte Karkaroff Alastor Bister (egentlig Bartemius Kroek jr. i forkledning) som var Galtvorts nye professor i Forsvar mot svartekunster. Det viste seg tydelig at Igor og Alastor ikke bare kjente hverandre, men at de også en ubehagelig historie. Etter den første kvelden, prøvde Karkaroff å unngå Bister. Ettersom Karkaroff var en tidligere venn av Severus Slur valgte Karkaroff at Durmstrang elevene skulle sitte ved Smygard bordet og spise. Både Karkaroff og Slur hadde forlatt Voldemort etter Den første trollmannskrigen.

Da Harry Potter ble valgt som Tretrollmannsturneringens fjerde forkjemper, ble han i likhet med Madam Maxime, rektoren ved Beauxbatons Magiakademi svært skrekkslagen, det at Harrys navn kom opp av begeret resulterte nemlig i at Galtvort fikk to forkjempere istedenfor en. Imidlertid måtte Karkaroff akseptere at Harry ble med i turneringen, men han gav Harry konsekvent dårlige poeng på prøvene og viste klart at han foretrakk Krumm foran de andre deltakerne. Han snek seg rundt for å finne ut hva prøvene innebar, slik at han kunne gi Krumm en fordel. Da Bart Kroek Sr. angrep Krumm i skumringen, ble fornærmet han Albus Humlesnurr, og anklagde ham for "skittent-spill", han gikk faktisk så langt som å spytte på Humlesnurr. Det førte til at Rubeus Gygrid ble rasende og slo Karkaroff mot et tre.

Igor Karkaroff

Omtrent halveis ut i skoleåret, begynte Karkaroff å oppføre seg mistenkelig. Både på Juleballet og siden etter en time i Eliksirer konfronterte ham Severus Slur med om en hemmelig sak. Hans opphissede og stadig voksende urolighet, førte til at Harry Potter, Hermine Grang og Ronny Wiltersen ble mistenksomme til ham. Sirius Svaart, gudfaren til Harry Potter fortalte Harry at han måtte være påpasselig i nærheten av Karkaroff ettersom han tidligere hadde vært dødseter.

Mørkets herres oppstandelse og døden

Da Igor om natta den 24.Juni i 1995 fikk nyss om at Voldemort hadde returnert løp han for livet. Slur bekreftet at Karkaroff hadde kommet til ham angående Mørkets merke som han hadde på sin venstre arm, dette merket hadde også Slur. I løpet av skoleåret hadde merket gradvis blitt mørkere, noe som signaliserte at Voldemort sakte vokste seg til makten igjen. Ettersom Igor hadde forrådt flere av Voldemorts tjenere fryktet han at Voldemort skulle gjenoppstå, ettersom han helt sikkert ikke ville bli tatt tilbake som dødseter. Da Bart Kroek jr. fikk rede på at Karkaroff hadde rømt, tvilte han på at Karkaroff kom til å nå langt ettersom Voldemort hadde en egen måte og spore opp fiendene sine på.

I følge Kroek Jrs utsagn, kunne Karkaroff holde seg i live i ett år i stadig forflytning på ukjente steder. Etter en

Igor Karkaroff

stund ble Karkaroff funnet og drept av dødsetere i et skur nord i Storbritannia. Remus Lupus fortalte dette til gjestene under Harrys 16 års dag, Remus var i likhet med mange andre overrasket over at Karkaroff hadde klart å overleve så lenge.

Opptredener


Dødsetere
Leder:
Voldemort
Medlemmer i Dødsetere
Alekto Misfall · Argel Misfall · Augustus Rottenroll · Antonin Dolohov · Averson (I) · Averson (II) · Bartemius Kroek jr. · Bellatrix DeMons · DeMons · Draco Malfang (hoppet av) · Ellmann Rosinius · Gissik · Gurgel · Igor Karkaroff (hoppet av) · Juksom · Krabbe · Lucifus Malfang (hoppet av) · Multiplom (I) · Multiplom (II) · Nokk · Petter Pittelpytt (hoppet av) · Radamsus DeMons · Regulus Arcturus Svaart (hoppet av) · Rodolfus DeMons · Scharff · Severus Slur · Torfinn Røwle · Trassel · Wolmer McKnife · Winther · Øxodd
Allierte til dødseterne
Golgorosk · Grylius Gurgel · Fenris Vargar · Narsissa Malfang (hoppet av) · Quirinus Krengle · Skabbers · Venke Dolorosa Uffert · Vincent Krabbe
Andre kontakter
Desperanter · Jøtuler (under kontroll av Golgorosk) · Hukere · Registreringskontoret for Gompefødte · Varulver


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.