Harry Potter
Advertisement
Ildbegeret.jpg
Ildbegeret

Ildbegeret er et objekt som blir brukt hver gang det arrangeres tretrollmannsturnering, begeret er forhekset slik at det plukker ut tre kandidater, en fra hver av de tre skolene: Durmstrang, Beauxbatons og Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom. Når begeret har sluknet kan det ikke tennes igjen før begynnelsen av neste turnering.

Historie

Det er uvisst hvem som lagde ildbegeret og når det ble laget. Da tretrollmannsturneringen ble avholdt ved Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom i Skoleåret 1994-1995 ble begeret brukt som en utenforstående utvelger. Begeret ble på et tidspunkt forhekset slik at det bare skulle godta en forkjemper fra hver av de tre deltakerskolene i turneringen: Durmstrang, Beauxbatons og Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom. For å forsikre seg om at ikke yngre studenter enn 17 år la sitt navn i begeret, dannet Albus Humlesnurr en alderslinje rundt ildbegeret. Da Fred og Frank Wiltersen forsøkte å komme seg over alderslinjen fikk de skjegg.

Bartemius Kroek jr. en måte å lure ildbegeret på slik at han kunne legge Harry Potters navn i begeret under en fjerde skole. Slik ble Harry Potter turneringens fjerde og yngste forkjemper. Etter at Harrys navn hadde kommet ut av begeret var det stor frustrasjon fra mange, deriblant Igor Karkaroff. Men det var for sent å endre på, siden Harrys navn hadde havnet i begeret var han nødt til å delta. Senere fikk man vite at Kroek hadde forkledd seg som Alastor Bister for å sørge for at Harry Potter vant tretrollmannsturningen og fikk møte Voldemort.

Opptredener


Advertisement