FANDOM


Immiveringskursene holdes det året elevene fyller sytten år og varer i 12 uker.

Elevene får under kurset lære seg kunsten å Immivere. Det koster 12 galleoner å være med, og selve immiveringsprøven kan taes etter å ha fylt sytten år.[1]

Kurset blir holdt av en autorisert instruktør fra Avdelingen for magisk transport i Magidepartementet. Denne instruktøren tar en god innføring i de tre d'ene: destinasjon, definisjon og demonstrasjon. Det kommer en instruktør fra Magidepartementet til Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom for å lære sjetteklassingene å immivere. Mens immiveringskurset pågår, blir deler av forheksingene som vanligvis forhindrer immivering av mennesker på skoleområdet omhevet. Da Harry Potter og hans klassekamerater tok immiveringskurs i 1997 åpnet de for immivering i Storsalen.

Referanser og fotnoterRediger

  1. Harry Potter og Halvblodsprinsen, kapittel 17, side 324
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.