FANDOM


Inferier er lik, forhekset av en trollmann. Inferier er kjent for å ha druknet mange folk, for
Inferier

Inferier

eksempel Regulus Arcturus Svaart. Voldemort hadde mage inferier i en grotte hvor den ene malacruxen var. Malacruxen var på bunnen av et Malacrux fatet og Humlesnurr måtte drikke opp giften som var der for å få tak i malacruxen.


Denne artikkelen er en stubb. Du kan hjelpe ved å redigere artikkelen.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.