Harry Potter
Advertisement
1628672 lake.jpg
Innsjøen ved Galtvort

Syd for Galtvort borgen er det en stor innsjø, den er omkring en engelsk mile i diameter (ca. 1,6 kilometer). I innsjøen bor det en kjempeblekksprut, snaredrauger og en koloni av Havfolk. Da Tretrollmannsturneringen fant sted i 1994 ble den andre prøven avholdt i innsjøen. Smygards oppholdsrom befinner seg under innsjøen. Man tror også at Mysteriekammeret befinner seg under innsjøen.

Det pleier å være ganske kaldt i innsjøen, noe Dilton Fromm fikk erfare da han datt ut av en av båtene på vei til Galtvort som førsteklasing. Selvom innsjøen er kald brydde tydeligvis ikke Viktor Krumm seg om det da han var på besøk ved skolen under tretrollmannsturneringen i 1994, Viktor ble ikke påvirket av den kalde temperaturen i det hele tatt (noe som kan forklares ved at skolen hans, Durmstrang sannsynligvis er lokalisert i et kaldt strøk). Da den andre prøven ble avholdt svømte dessuten Harry Potter, Fleur Delacour og Fredrik Djervell i innsjøen.

Da Albus Humlesnurr ble begravd i 1997 fikk han sitt siste hvilested i en Hvit grav langs innsjøens strandlinje.

I serien[]

  • I filmene blir innsjøen beskrevet som "Den svarte innsjøen"
  • Studentene fra Durmstrang ankom med et forhekset skip til Galtvort da de skulle delta under tretrollmannsturneringen.
  • På starten av hvert skoleår blir Første klassinger fraktet over innsjøen i båter, de blir tatt i mot av Rubeus GygridGaltvang stasjon.

Opptredener[]

Advertisement