FANDOM


En jøtul er en kjempe som kan bli oppmot seks meter høy. Jøtuler er ikke fullt så intelligente som hekser og trollmenn, men de har sitt eget språk, kultur og sosial struktur. Jøtulene kan lære seg engelsk, og trolig andre språk også. En jøtulflokk er ledet av den største jøtulen i flokken, nemlig glurpen.

Historie

En gang i tiden, var det mange jøtuler i verden, og det var ihvertfall hundre forskjellige flokker. I løpet av Den første trollmannskrigen, sluttet flere jøtuler seg til Fyrst Voldemort og var medvirkende til noen av krigens verste grusomheter mot gompe samfunnet. Svartspanere fra Magidepartementet drepte flere jøtuler, og tvang resten av dem til å skjule seg i de mest avsidesliggende fjellene i verden [1].

Jøtulene ble sendt til avsidesliggende fjellområder nord i Europa, å bli plassert i et så avsidesliggende sted, førte til at jøtulene begynte å drepe hverandre kun for små hverdagslige konflikter. De voldelige tedensene som har utspilt seg hos jøtulene, har ført til at jøtulflokken i dag teller rundt 80 medlemmer. Like etter at Fyrst Voldemort hadde returnert til makta i 1995, sendte Albus Humlesnurr Rubeus Gygrid og Olympe Maxime til jøtulene for å få dem til å forhandle med dem om en allianse. Gygrid og Maxime reiste til stammen i den nord-østlige delen av Minsk for å prøve å bli venner med stammen. Imidlertid var ikke de to alene om tanken på å alliere seg med jøtulene. To dødsetere, en av dem Wolmer McKnife, hadde reist til jøtulene på oppdrag fra Fyrst Voldemort for å få jøtulene til å gjenoppta sin tilslutning til Voldemort.

Gygrid og Maxime klarte seg bra til å begynne med, de ble raskt godtatt av den daværende glurpen, Karkus. Dødseterne på sin side, foretrakk Golgorosk og de gjorde i stand et opprør som førte til at Golgorosk tok livet av Karkus. Etter at Karkus var død, ble det Golgorosk som ble den nye glurpen, kort tid etter at han hadde tatt over stillingen som glurp allierte han seg med dødseterne. Gygrid og Maxime ble formelig tvunget til å trekke seg tilbake etter at de ble angrepet av jøtuler.

I begynnelsen av Den andre trollmannskrigen, stod jøtulene bak angreper på gomper i den vestlige delen av England, imidlertid var den offentlige meldingen at en gigantisk orkan hadde truffet området. Magiministeren beskyttet denne meldingen, men fortalte sannheten til den britiske statsministeren.

Under Slaget om Galtvort, kjempet mange jøtuler på Fyrst Voldemorts vegne mot beskytterne av Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom. For det meste kjempet jøtulene mot Gnurrg, en liten jøtul som hadde flyktet fra jøtulkolonien to år tidligere, hippogriffene og dystralene. Det er uvisst hva som skjedde med jøtulene etter slaget, men det er trolig at de overlevende returnerte til kolonien sin eller at de ble drept av svartspanere og Komiteen for avlivning av farlige vesener for delen de hadde tatt i krigen. Dersom det siste er tilfelle, kan det hende at jøtulflokken er nær utdødd, med Gnurrg og to halv-jøtuler igjen.

Referanser

  1. Harry Potter og Føniksordenen


Dødsetere
Leder:
Voldemort
Medlemmer i Dødsetere
Alekto Misfall · Argel Misfall · Augustus Rottenroll · Antonin Dolohov · Averson (I) · Averson (II) · Bartemius Kroek jr. · Bellatrix DeMons · DeMons · Draco Malfang (hoppet av) · Ellmann Rosinius · Gissik · Gurgel · Igor Karkaroff (hoppet av) · Juksom · Krabbe · Lucifus Malfang (hoppet av) · Multiplom (I) · Multiplom (II) · Nokk · Petter Pittelpytt (hoppet av) · Radamsus DeMons · Regulus Arcturus Svaart (hoppet av) · Rodolfus DeMons · Scharff · Severus Slur · Torfinn Røwle · Trassel · Wolmer McKnife · Winther · Øxodd
Allierte til dødseterne
Golgorosk · Grylius Gurgel · Fenris Vargar · Narsissa Malfang (hoppet av) · Quirinus Krengle · Skabbers · Venke Dolorosa Uffert · Vincent Krabbe
Andre kontakter
Desperanter · Jøtuler (under kontroll av Golgorosk) · Hukere · Registreringskontoret for Gompefødte · Varulver


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.