Jokke Jensen
.

Jokke Jensen var knakker for rumpeldunklaget Krutley Kanonene. Han slo en klabb mot en Ballycastle Bats-jager i et bilde Harry så i boken Kanoner i flukt i fjerdeklasse.

Opptredener


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.