Harry Potter
Advertisement
Jokke Jensen
.

Jokke Jensen var knakker for rumpeldunklaget Krutley Kanonene. Han slo en klabb mot en Ballycastle Bats-jager i et bilde Harry så i boken Kanoner i flukt i fjerdeklasse.

Opptredener[]


Advertisement