Portrettene som finnes i Galtvort borgen har evnen til å snakke sammen og bevege seg rundt i borgen. Portrettenes evner er et samsvar med evnene til personene som er portrettert.

Når et magisk portrett blir tatt, vil fotografen bruke trylleformler slik at den som er avbildet kan forflytte seg mellom rammer. Portrettet vil dessuten bli tildelt noen av sine favoritt uttrykk og etterligne atferden. Et godt eksempel på dette er portrettet av Ridder Callagal som stadig utfordrer til duell, faller av hesten sin og opptrer svært så ubalansert. Et annet eksempel er portrettet av Den trinne dame som til stadighet spiser en mengde mat og drikker sterke drikker. Tiltross for at portrettene ligner på de som er avbildet, har de ikke mulighet til å innlede en kompleks samtale. Portrettene er med andre ord et bilde sett med kunstnerens øyne.

Imidlertid har enkelte portretter mulighet til å ha en sterkere tilknytning til magiverdenen. Dette gjelder spesielt for rektorer og rektorinner som blir avbildet før sin død. Etter at portrettet er ferdig, holder rektoren eller rektorinnen øye med portrettet og er regelmessig for å se til portrettet i skapet det oppbevares i for å lære dem til å opptre og oppføre seg som dem selv. De gir portrettene dessuten verdifulle minner og kunnskap som kan være nyttige for senere rektorer eller rektorinner.

All items (42)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.