En klabb er en forhekset ball som man bruker i rumpeldunk. I rumpeldunk er det to klabber, disse klabbene blir holdt tilbake av knakkerne på hvert av lagene og blir slått mot motspillerne.

Klabbene er forhekset til å fly rundt på Rumpeldunkbanen, hvor deres funksjon er å fungere som et hinder for spillerne; knakkerne på hvert lag har som oppgave å sørge for at klabbene ikke hindrer spillet for laget. Uoppmerksomhet kan fort føre til at spillere blir slått av limen sin, og enkelte Rumpeldunk-Spillere, slik som Oliver Qvist, har blitt slått tvert ut i svime av klabbene i dagesvis. Dødsfall fra klabber er ikke kjent i moderne tid, men alvorlige skader og beinbrudd er ikke uvanlig. Beskyttende formler som er lagt på banen vil typisk holde klabbene innenfor banens område, slik at en unngår at klabbene flyr løpsk avgårde. Klabbene er imidlertid frie til å fly ubegrenset i høyden.

Klabbene kan er sårbare for sabotasje. Det er derfor vanlig praksis at dommeren som skal dømme en Rumpeldunk-kamp personlig sørger for at klabbene fraktes til banen, og det er også dommeren som slipper dem løs på banen. Harry Potter er den kanskje mest kjente personen som har blitt offer for sabotert klabb; klabben ble forhekset til å kun følge Harry, noe som resulterte i at den brakk armen hans.

Grunnet faren for at klabbene kan forhekses og på grunn av risikoen dette kan utgjøre for elevene ved skolen, er det ved Galtvort praksis at klabbene, sammen med resten av ballene som brukes til Rumpeldunkkampene, blir oppbevart på kontoret til den dommeren som har hovedansvaret for å avvikle kampene ved skolen. Skolens lagkapteiner har likevel anledning til å hente dette utstyret til bruk i treningsformål, uten at det krever at dommeren er tilstede.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.