FANDOM


En klabb er en forhekset ball som man bruker i rumpeldunk. I rumpeldunk er det to klabber, disse klabbene blir holdt tilbake av knakkerne på hvert av lagene og blir slått mot motspillerne.

Klabbene er forhekset til å fly rundt på Rumpeldunkbanen, hvor deres funksjon er å fungere som et hinder for spillerne. Uoppmerksomhet kan fort føre til at spillere blir slått av limen sin, og enkelte Rumpeldunk-Spillere, slik Oliver Qvist, har blitt slått tvert ut i svime av klabbene i dagesvis. Beskyttende formler som er lagt på banen vil typisk holde klabbene innenfor banens område, slik at en unngår at klabbene flyr løpsk avgårde. Klabbene er imidlertid frie til å fly ubegrenset i høyden.

Klabbene kan være sårbare for sabotasje. Det er derfor vanlig praksis at dommeren som skal dømme en Rumpeldunk-kamp personlig sørger for at klabbene fraktes til banen, og det er også dommeren som slipper dem løs på banen. Harry Potter er den kanskje mest kjente personen som har blitt offer for sabotert klabb; klabben ble forhekset til å kun følge Harry, noe som resulterte i at den brakk armen hans.


Denne artikkelen er en stubb. Du kan hjelpe ved å redigere artikkelen.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.