Harry Potter
Advertisement
FifthFloorGBC-1-.gif
Klasserom 5B

Klasserom 5B ble i en spillversjon av De vises stein brukt som et trolldomskort-bytterom. I rommet står Fred og Frank Wiltersen og selger trollmannsgodteri og annet fra Wiltersens wærste.

Etter hvert som du spiller videre som Harry i spillet til Game Boy Color kunne du hente nye kortkombinasjoner hos personen med svart hår (se bildet). Like ved den personen er det også mulig å spille et lite minispill.

På de fire bordene (se bildet) det mulig å bytte kort du har samlet i spillet, med andre utenfor spillet ved at du benytter deg av en slags kabel til GameBoyColor-konsolen. Det er et bord til hvert av husene, men det har ikke noe å si selv om du er Harry som er i griffing, om du setter deg på noen av de andre bordene.


Galtvort borgen
Beliggenheter i sjette etasje

Gompekunstsalen · Guttedoen · Klasserom · Klasserom 5B · Korridor · Hall · Sykehustårn korridor · Gompologi klasserom · Gompemusikksalen · Prefektbadet · Hemmelig gompologirom · Lagerrom · Øvre hall · Wiltersens Knaskpalass · Wiltersens Røverkjøp-kjeller

Portretter, statuer og andre kunstverk i sjette etasje

Sasja den svimete · Norvel Twonk · Sjenerte Sigurd