Kontoret for gnomkontakt

Kontoret for gnomkontakt er en del av Vesenseksjonen i Avdelingen for oppsyn og kontroll av magiske vesener. Det er den delen som har ansvaret for magisk økonomi og forholdet mellom gnomer og trollmenn. Herbert Hildering var leder på kontoret i 1994, men ble kort etter erstattet av Dirik Mosegrom.

Kjente ledere på kontoret

Opptredener


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.