Kontoret for ureglementert magiutøvelse

Kontoret for ureglmentert magiutøvelse er navnet på en underavdeling i Avdelingen for Magisk jus.

Funksjoner

Kontoret har blant ansvaret for Forordning om rimelige restriksjoner på mindreåriges magiutøvelse, hvor man skal påpasse at mindreårige ikke utfører magi i nærvær av gomper eller i et gompemiljø. Dersom en mindreårig utfører magi i et gompemiljø, vil personen i første omgang få en advarsel mot å utføre magi i nærvær av gomper igjen. Enkelte ganger kan konsekvensene bli så store at personen det gjelder må møte i Heksingating.

Det er også hos dette kontoret at folk som ønsker å bli animaguser kan registrere seg. Personene som ønsker å bli animaguser må oppgi kjennetrekk på sin animagusform.

Kontakt med Harry Potter

Da Husnissen Noldus i 1992 forhekset en kake til å fly i hodet på en gjest hos Dumlingene, fikk Harry Potter en advarsel fordi Kontoret for uregelmenter magiutøvelse mente at det var Harry som hadde forhekset kaken. Den gangen gikk Harry bare en advarsel av Kornelius Bloeuf. I 1993 var Maggen Dumling på besøk i Hekkveien, under dette besøket provoserte Maggen Harry så sterkt at Harry endte med å blåse henne opp. Men også den gangen fikk Harry gå, en stor grunn til det var at Bloeuf syntes synd på Harry ettersom han trodde at Sirius Svaart hadde rømt for å få kloa i Harry.

Da Harry som femtenåring manet frem en Skytsverge for å beskytte seg selv og fetter Dudleif Dumling mot to Desperanter som hadde blitt sendt til Søndre Syting av Venke Dolorosa Uffert ble Harry utvist fra Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom. Harry fikk også beskjed om at tryllestaven hans ville bli ødelagt, og at han ville bli innkalt til en rettsak i Heksingating. Da Albus Humlesnurr fikk høre om at Harry var blitt utvist fra Galtvort, og at han kom til å miste tryllestaven sin, argumenterte han i mot, og mente at Harry måtte få beholde sin plass ved Galtvort og tryllestaven sin inntil en avgjørelse hadde falt i Heksingating.

Kjente ansatte

Opptredener


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.