FANDOM


Kornelius Bloeuf var Magiminister i perioden 1990 - 1996. Kornelius var en overbevisende, selvsikker og intelligent person, men allikevel hindret ikke det ham i å verdsette byråkrati fremfor å vurdere sannheter og teorier. Det var dette som gjorde at han i 1996 måtte trekke seg som magiminister ettersom han ikke ville tro på at Voldemort virkelig hadde returnert. Etter at Kornelius gikk av som magiminister ble hans verv erstattet av Rufus Grimst, men Kornelius holdt seg enda tett innpå Magidepartementet.

Biografi

Tidligere år

Kornelius jobbet sannsynligvis i noen år som Junior Minister i Avdelingen for magiske ulykker og katastrofer. Da det så ut som at Sirius Svaart III i 1981 hadde drept Petter Pittelpytt (i virkeligheten var det Petter som hadde bedratt Sirius), var Kornelius en av de første til å komme til stedet. Han observerte at Sirius lo og han husker fremdeles det store krateret mitt på plassen.

I utgangspunktet var det Albus Humlesnurr som var tenkt som ny magiminister etter at Fridoline Barnald hadde sluttet som magiminister, tiltross for at han var ønsket av svært mange sa han nei til forespørselen flere ganger. Den neste på lista var Bartemius Kroek Sr., men da sønnen ble arrestert for Dødseter virksomhet, ble han uaktuell. Kornelius var den tredje kandidaten, og dermed ble det ham som ble ny magiminister. Allikevel glemte aldri Kornelius hvor stor popularitet Humlesnurr hadde hatt som kandidat til magiminister stillingen.

Magiminister

1990

I 1990 ble Kornelius valgt som Magiminister, han hadde sitt første møte med Statsministeren i gompeverdenen for å introdusere seg selv og snakke om Magiverdenen. Han håpet da at han ikke kom til å se gompeministeren mer.

Da Kornelius var i startfasen som magiminister, spurte han ofte om råd fra Albus Humlesnurr.

1993

Da Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom hadde vært utsatt for 4 angrep på gompefødte hekser og trollmenn i 1993 ankom Kornelius skolen for å fjerne Rubeus Gygrid fra skolen og sende ham til Azkaban. Kornelius forklarte Gygrid at han ville bli løslatt dersom de tok en annen person i å stå bak angrepene. Da Humlesnurr prøvde å forklare for Kornelius at å fjerne Gygrid ikke ville forandre noen ting, ville ikke Kornelius høre på det, da det senere viste seg at Gygrid var uskyldig ble han løslatt.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.