Harry Potter
Advertisement

Krøllhornede snørkjuker.png

Krøllhornede snørkjuker er en magisk skapning som er oppfunnet av Xenofilius Lunekjær. Ifølge Hermine Grang og boken Fabeldyr og hvor de er å finne eksisterer den ikke.

Informasjon

Xenofilius Lunekjærs oppfunnede snørkjuker sies å bo i Sverige, og er ikke flyvedyktige dyr. Annen info finnes det ikke.

Advertisement