FANDOM


Krøllhornede snørkjuker
Krøllhornede snørkjuker
er en magisk skapning som er oppfunnet av Xenofilius Lunekjær. Ifølge Hermine Grang og boken Fabeldyr og hvor de er å finne eksisterer den ikke.

InformasjonRediger

Xenofilius Lunekjærs oppfunnede snørkjuker sies å bo i Sverige, og er ikke flyvedyktige dyr. Annen info finnes det ikke.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.