Harry Potter
Advertisement
Lisa Tørpin

Lisa Tørpin (født 1979 eller 1980) var navnet på en heks som ved Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom fra 1991 - 1998. Under Valgsermonien i 1991 ble hun sortert til Ravnklo. Som ravnkloing er det trolig at hun delte sovesal med Amanda Brunkeberg, Sue Li og Padma Patil.

Opptredener

Advertisement