FANDOM


Mafalda Hopstok var navnet på en heks som var ansatt som assistent ved Kontoret for ureglementert magiutøvelse i Magidepartementet.
Mafalda Hopstok

Mafalda Hopstok

1992Rediger

"Kjære hr. Potter, Vi har mottatt melding om at en svevebesvergelse er blitt brukt i Deres bolig i kveld kl. tjueen null tolv. Som De er klar over, er det forbudt for mindreårige trollmenn å utøve magi utenfor skolen. Ytterlige besvergelser fra Deres side kan medføre utvisning fra skolen (jfr. Forordning om rimelige restriksjoner på mindreåriges magiutøvelse av 1875, tredje avsnitt). Vi ber Dem samtidig merke Dem at all maggisk aktivitet som kan medføre oppmerksomhet fra det ikke-magiske samfunn (gomper), er et alvorlig lovbrudd, i henhold til seksjon 13 av Den internasjonale heksekonføderasjons hemmeligholdelsesstatutter. Ha fortsatt en god ferie. Ærbødigst, Mafalda Hopstok, Kontoret for ureglementert magiutøvelse, Magidepartementet"
—Mafalda Hopstoks advarsel til Harry Potter[src]

Da Noldus i 1992 brukte en sveveformel på en kake, var det Harry Potter som fikk skylden, dermed mottok han en brøler fra Mafalda.

1995Rediger

522px-Mafalda Hopkirk OOTP

Hopstoks brev til Harry Potter i 1995

Etter at Harry i 1995 mante fram en skytsverge i samvær med en gomp (Dudleif Dumling), fikk han beskjed fra Mafalda om at han var utvist fra Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom, siden fikk han et nytt brev fra henne om å møte til en høring i Heksingating.

1997Rediger

Selv etter at Fyrst Voldemort tok over Magidepartementet i 1997 fortsatte Mafalda å jobbe der. I den perioden jobbet hun for det meste som assistent, deriblant for Venke Dolorosa Uffert. Da Harry Potter, Ronny Wiltersen og Hermine Grang brøt seg inn i Magidepartementet, lamslo Hermine Mafalda, slik at Hermine ved hjelp av Polyksir kunne utgi seg for henne. Hermine måtte da bli med Uffert til rettsalen, for å forhøre gompefødte.

OpptredenerRediger


Ansatte i Avdelingen for magisk jus
Ledere av Departementet
Bartemius Kroek sr. · Amelia Beining · Trivius Fjoth Fjolne · Øxodd · Justus Pilliwickle
Svartspanerkontoret
Sjefer: Groff Rovart · Rufus Grimst · Harry Potter
John Dandel · Alinda Langballe · Frank Langballe · Nilus Langballe · Alastor Bister · Kneising · Wildt · Nestor Bindebolt · Nymfadora Dult · Ronny Wiltersen · Wisling · Uidentifiserte svartspanere · Uidentifisert mannlig svarspaner på Galtvort · 3 Uidentifiserte svartspanere på Galtvort
Øvrig personale
Minerva McSnurp · Elphinstone Urquart · Alastor Gumboil · Arnold Pesegod · Mafalda Hopstok · Forloveden til Honaria · Rufus Bloeuf · Puddelmann · Hermine Grang · Trassel · Bostolf Okkermann · Arthur Wiltersen · Dempster Wiggleswade · Overordnet for Mafalda Hopstok · Arthur Wiltersens ti underordnede
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.