Magi er makt monument.jpg
Magi er makt monument
"Nå var rommet dominert av en gigantisk statue av svart stein. Den var nokså nifs, denne enorme skulpturen av en heks og en trollmann som satt på rikt forsirede troner og skuet ned på departementsfunksjonærene som trillet ut av peisene under dem. På sokkelen sto det inngravert i halvmeterhøye bokstaver: MAGI ER MAKT... Harry så nærmere etter, og det gikk opp for ham at det han hadde trodd var rikt utskårne troner, i virkeligheten var hauger av menneskeskikkelser: hundrer på hundrer av nakne kropper, menn, kvinner og barn, alle med stupide, stygge fjes, sammenpresset og forvridd for å bære vekten av trollmannsparet i sine vakre kutter."
—Beskrivelse[src]

Magi er makt er navnet på et monument som ble oppført i atriet i Magidepartementet da det ble lagt under dødseterne 1. august i 1997. Monumentet forestiller en heks og en trollmann som sitter på troner laget av nakne Gomper. På monumentet av statuen er det skrevet: "Magi er makt". Da Harry Potter, Ronny Wiltersen og Hermine Grang ankom Magidepartementet 2. september i 1997 så de monumentet og syntes den var fryktelig.

Sannsynligvis ble monumentet erstattet av et annet monument etter Voldemorts død mai 1998, da departementet fikk ny reform.

Opptredener


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.