FANDOM


Magusrådet var forgjengeren til Magidepartementet, og regjerte over trollmanns samfunnet i Storbritannia frem til de dannet Departementet. Det kan hende at Rådet fortsatte som Heksingating.

Kjente medlemmer av Magusrådet

Opptredener

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.