Harry Potter
Advertisement
{{{navn}}}

Usage

{{Location infobox
|navn= ''Objektets navn''
|bilde= ''Bilde av objektet, maks 250px''
|bgcolor1=
|bgcolor2=
|beliggenhet=''Hvor befinner objektet seg?''
|eier=''Hvem eier objektet?''
|laget=''Når ble objektet laget''
|bruk=''Hva brukes objektet til?''
|første opptreden=''I hvilken bok ble objektet presentert?''
|siste opptreden=''I hvilken bok ble objektet sist nevnt?''
|årsak=''Hvorfor sluttet objektet å opptre?''
}}

Clean template

{{Location infobox
|navn=
|bilde=
|bgcolor1=
|bgcolor2=
|beliggenhet=
|eier=
|laget=
|bruk=
|første opptreden=
|siste opptreden=
|årsak=
}}
Advertisement