Harry Potter
Advertisement
{{{navn}}}

Slik bruker du den:

{{Infoboks Smygard:
|navn=''Smygardingens fulle navn''
|image=''Bilde av smygardingen, maksimum 250px''
|kjønn=''Gutt eller jente''
|øyenfarge=''Farge på øyene''
|hårfarge=''Farge på håret''
|født=''Fødselsted/eller fødselsdato og år''
|død=''Dødsted/eller dødsdato og år''
|familie=''Kjente familiemedlemmer''
|blod status=''Gompefødt, Halvblods, eller Fullblods''
|titler=''Kjente titler, eks. Rektor''
|alias=''Kjente aliaser, eks. Halvblods prinsen''
|tryllestav=''Tryllestaver brukt/eid av Smygardingen''
|hambuse=''Hambuse som Smygardingen ser, eks. Full måne''
|skytsverge=''Smygardingens skytsverge, eks. sølvhind''
|animagus=''Smygardingens animagus form, eks. rotte''
|arbeid=''Smygardingens jobb, eks. Svartspaner''
|lojalitet=''Viktig og kjent lojalitet med organisasjoner''
|første opptreden=''Første opptreden''
|siste opptreden=''Siste opptreden''
|årsak=''Årsaken til hvorfor personen ikke lenger er med''
|skuespiller=''skuespiller(e) som spiller smygardingen''
}}

Uutfylt template

{{Slytherin infobox
|navn=
|image=
|kjønn=
|øyenfarge=
|hårfarge=
|født=
|død=
|familie=
|blod status=
|titler=
|alias=
|tryllestav=
|hambuse=
|skytsverge=
|animagus=
|arbeid=
|lojalitet=
|første opptreden=
|siste opptreden=
|årsak=
|skuespiller(e)=
}}

Source

{{subst:Character infobox|bgcolor1=#337147|bgcolor2=#C0C0C07}}