Harry Potter
Advertisement
The Horcrux.jpg
Malacrux

En Malacrux er et objekt som en trollmann har valgt å kapsle inn en del av sjelen sin i. Ved å dele sjelen opp i biter blir man udødelig i den betydning at hvis sjele-biten som fortsatt bor i kroppen blir drept, vil en fortsatt eksistere i verden. Men ved å dele opp sjelen blir også hver bit mindre kraftfull, og kan ikke måle seg med en ren og komplett sjel. Oppdelingen er jo sterkt imot sjelens natur, og regnes som veldig mørk magi fordi en må drepe et annet menneske for å lage en malacrux. Mord river sjelen istykker og slipper fri deler av sjelen. Malacrux-teorien handler om å få tak i denne sjelebiten og innkapsle den. Det finnes en formel for å kapsle inn sjelen sin, det blir nevnt av Horatsion Snilehorn i Halvblodsprinsen når han snakker med Tom Venster i et minne. Denne formelen blir likevel ikke nevnt med navn, eller inkantasjon, i noen dialog. Så hva formelen kalles, eller hva dens muntlige formel er, vil for evig tid forbli et mysterium, kun kjent av de mørkeste og mest bestemte hekser og trollmenn.

Malacrux

I mange tiår, og kanskje århundrer hadde trollmenn lett etter en måte som kunne gjøre dem udødelige. Mange personer mislyktes i arbeidet med å lage malacruxer og døde. Det er uvisst hvem som lagde den aller første malacruxen, men mye taler for at det var Herpo den grimme. [1]

Kjent tilfelle

Voldemort var bokstavelig talt livredd for døden, og han søkte derfor diverse måter å bli udødelig på, blant annet Enhjørningsblod og De vises stein. For å opprettholde udødeligheten måtte han da drikke jevnt og trutt av livseliksiren eller Enhjørningsblod. Voldemort likte alltid å operere på egen hånd, og han ville derfor ikke være tilfreds med å være avhengig av jevnlig tilførsel av noe slags stoff for å leve. Han valgte derfor malacruxer. Voldemort var så redd for døden at han valgte å dele opp sjelen i sju deler, senere kjent at det ufrivillig ble åtte på grunn av ustabilitet i sjelen etter oppdelingen, noe som svekket sjelens styrke i helhet betraktelig. Han følte seg sterkt knyttet til store magikere, noe han selv ble med årene. Derfor ville han at malacruxene skulle være verdifulle gjenstander fra store trollmenn. Han plasserte dem på steder han var rimelig sikker på at ingen ville lete etter dem. Men Humlesnurr fant ut av hemmeligheten, og overlot Harry oppgaven når han døde.

Her er en liste over malacruxene, steder de ble gjemt, og info om ødeleggelse:

Gjøre sjelen komplett igjen

Som nevnt kan man lage en malacrux ved å drepe et menneske. Det finnes en måte å gjenforene malacruxer til en komplett sjel. Det er ved å angre. Angre intenst på at man har drept et menneske (eller flere som i tilfellet under). Angeren er smertefull og nærmest uutholdelig, så den som angrer er i fare for, og kan, dø.

Konsekvenser av å dele sin sjel opp i Malacruxer

Som nevnt tidligere er det imot sjelens natur å bli delt opp i biter, og det er også imot naturen; den eneste måten å dele sin sjel på, er vcd overlagt drap; Drap river sjelen i stykker, som gjør det mulig for en heks eller trollmann å kapsle inn en bit av sjelen. Et drap kan kun lage en malacrux; dersom en ønsker å lage mer enn en malacrux slik Fyrst Voldemort gjorde, så må en begå gjentatte drap. Det er mye som tyder på at å dele sin sjel opp på denne måten, ikke bare er imot sjelens natur; den gjør sjelen ustabil, og svak. En person som har delt sin sjel opp vil også oppleve problemer dersom det kommer til stykket at alle sjeledelene blir ødelagt; den som deler sin sjel opp, vil bli dømt til å for evig og alltid vandre i mellomriket mellom de levendes og de dødes verden. De kan ikke gå videre til de dødes verden fordi deres sjel for evig tid er delt opp og skadet permanent, og de kan heller ikke komme tilbake til de levendes verden, da sjelen deres er skadet til den grad at de ikke kan komme tilbake som spøkelse. Fyrst Voldemort er et meget godt eksempel på dette; til tross for hans ekstreme frykt for døden, kunne han ikke komme tilbake som et spøkelse, takket være at han hadde delt sin sjel opp i så mange biter.

Referanser

<references>

Advertisement