FANDOM


Vedkommende mannlig person, overtok som professor i Gompologi i 1990 etter at Quirinus Krengle startet som professor i Forsvar mot Svartekunster. I 1992 fikk han en student assistent til å hjelpe seg passe klasserommet dersom han var borte.

Da Harry Potter fikk en gompelykt av en Gompefødt elev, tok han den med seg til professorens klasserom, fordi han mente at den hørte hjemme der. Da Harry kom til rommet møtte han assistenten, som plasserte lommelykten i redskapssamlingen. Professoren avsluttet sitt arbeid som professor i gompologi før skoleåret 1993-1994 ettersom han ble erstattet av Carita Borre.

OpptredenerRediger

AnnetRediger

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.