FANDOM


Mantikor 2
Mantikor

Mantikoren er et gresk dyr med menneskehode, skorpionhale, og løvekropp. Den er minst like farlig -og like skjelden - som kimæren. Det hevdes at Mantikoren har det med å nynne lavt mens den fortærer byttet sitt. Mantikorskinn kaster vekk nesten alle kjente trylleformler, og stikket medfører øyeblikkelig død.

OpptredenerRediger

Mantikor

Mantikor


Kilder:Rediger


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.