Harry Potter
Advertisement
Marie_Mulevarp.jpg
Marie Elisabet Mulevarp
.

Marie Elisabet Mulevarp er navnet på en gompefødt heks. Marie er gift med Mons Mulevarp og sammen har de tre barn Maiken Mulevarp, Elly Mulevarp og Alfred Mulevarp.

I 1997 ble Marie i likhet med flere andre gompefødte anklaget for å ha stjålet tryllestaven til en fullblods eller Halvblods heks. Hun ble innkalt til avhør hos Registreringskontoret for gompefødte. Marie ble forhørt av Venke Dolorosa Uffert og Øxodd og ville blitt sendt til Azkaban hadde det ikke vært for at Harry Potter og Hermine Grang (som for anledningen var forkledd som Albert Mortmann og Mafalda Hopstok) kom henne til unnsetning.

Opptredner

Advertisement