FANDOM


Markus Bellby var en trollmann som studerte ved Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom fra 1990 - 1997.
Markus Bellby

Markus Bellby

Under Valgsermonien ble han sortert til Ravnklo. Bellby ble invitert til lunsj med Snileklubben i 1996 ettersom hans onkel var berømt. Etter at Bellby fortalte at han ikke hadde så mye kontakt med onkelen fikk han ikke noen flere invitasjoner fra Horatsion E.F Snilehorn.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.