FANDOM


Et menneske er av arten Homo Sapiens, og kan deles opp i to grupper: gomper og trollmenn (hekser er også innen arten Trollmenn.) Menneskegruppene møtes sjeldent, rettere sagt, førstnevnte vet ikke at de møter sistnevnte. Menneskene er mektige, men av de to gruppene er trollmenn de med mest kraft.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.