FANDOM


Merlin 2
Merlin
"Middelalderen - Årstall ukjent. Tidenes mest berømte trollmann. Også kjent som trollmennenes fyrste. Ved kong Arthurs hoff."
Trollmannskortet til Merlin.[src]

Merlin var navnet på en trollmann som levde under middelalderen. Lite er kjent om fortiden hans, men han var et medlem av Kong Arthurs hoff, og var en av de mektigste trollmennene noensinne.

Biografi

Det er uvisst hvor vidt Merlin kom i snakk med Arthur eller andre om sine magiske ferdigheter, men det er trolig. Mens Arthur levde var han ekspert i de moderne trylleformlene og han fikk kallenavnet: "Trollmennenes fyrste". Merlin mente at magiske personer måtte hjelpe gomper og leve harmonisk med dem. Det var Merlin i sin tid som skapte Merlinordenen, en belønning som skulle hedre personer som hadde gjort noe fremdragende på sin egen risiko eller et bidrag til trollmannsverdenen. Opprinnelig var Merlinordenen en organisasjon som skulle sørge for gompers rettferdighet.

Albus Humlesnurr som levde flere hundre år etter Merlin lignet på mange måter på Merlin, som f.eks. det lange skjegget og de fantastiske evnene til å utføre magi. Både Humlesnurr og Merlin var forkjempere for gompers rettigheter.

Opptredener

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.