FANDOM


Merrafyljen finnes i Dorset i Sør-England, samt i Sør-Irland. Snuten er spesielt stor, kroppen er dekket av lodden pels og hodet av stritt håt. Den går på to ben som ender i klover; armene er små og ender i fire korte fingre. Fullvoksne merrafyljer blir ca. 60 cm lange. De lever av gress.

Merrafyljen er sky og lever for å verge hester. Den kan krølle seg sammen i høyet i staller eller skjule seg blant hestene den beskytter. Merrafyljer er særlig sky for mennesker og gjemmer seg alltid hvis de nærmer seg.


Stell av magiske vesener
The Monster Book
Professorer: Silvanus Kedelbrenn · Rubeus Gygrid · Wilhelmina Gnureplank (vikar)
Pensumbøker: Monsterboka om monstre · Fabeldyr og hvor de er å finne
Stell av magiske vesener på Galtvort: Gygrids hytte · Den forbudte skogen · Stell av magiske vesener klasserom
Vesener studert: Hippogriffer · Slubbermakk · Salamandere · Sprengstjerta skrutter · Småtlere · Enhjørninger · Dystraler · Tretrytinger · Romper · Ildkrabber · Trasseler · Kataparder · Merrafyljer
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.