FANDOM


Minnesermonien til Fredrik Djervell fant sted i juni, 1995 og var en erstatning til den opprinnelige avslutningsfesten ved Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom. Under minnessermonien var hele Storsalen for anledningen kledd i sort og Albus Humlesnurr holdt en minnestale om Fredrik hvor han hedret Fredriks minne. Det var under minnestalen at Humlesnurr for første gang gikk ut med at det var Fyrst Voldemort som hadde myrdet Fredrik Djervell.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.