Harry Potter
Advertisement
Miriam Strudel
.

Miriam Strudel var navnet på ei heks som var helerJanus Thickey-avdelingen ved St. Mungos hospital for magiske sykdommer og skader.

Biografi

1995

Miriam Strudel hadde ansvar for å holde øye med langtidspasientene ved St. Mungos hospital for magiske sykdommer og skader. Da Harry Potter, Hermine Grang, Ronny Wiltersen og Gulla Wiltersen kom opp til Janus Thickey-avdelingen trodde Strudel at de ønsket å besøke Gyldeprinz Gulmedal som hadde klart å snike seg ut fra rommet sitt for en stund.

Da Olmar Omen ble drept av en djevelsnare hadde Strudel ansvar for ham. Tiltross for at St.Mungos har svært strenge regler for hvilke gaver som får komme inn på sykehuset, tok hun djevelsnaren for å være en Flaggerblom og mente at Omen som var på bedringens vei kunne ta vare på den, en fatal avgjørelse som kostet Omen livet. Mens tilfellet ble undersøkt ble Strudel suspendert med full lønn.

Opptredener