Miseria Venster (født Mørch)
.

Miseria Mørch (ca. 1907 - 31. desember 1926) var en fullblods heks og mor til Tom Dredolo Venster. Ettersom Miseria var en etterkommer av Salazar Smygard kunne hun tale ormtunge.

Biografi

Tidligere år

Miseria vokste opp i en rønne i nærheten av Lillehenge med faren Dredolo Mørch og sin bror Morfus Mørch. I likhet med mange andre fullblodsfamilier ble det også i Mørch-familien drevet med innavl, og det er antatt at dette var en av grunnene til at de var så mentalt ustabile.

Miseria vokste opp i miserable forhold. Både faren og broren var voldelige. I sine barndomsår viste Miseria ingen tegn på magi, og hun ble sett på som en futt. Hun fikk heller aldri noe brev fra Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom. Det var først etter at faren og sønnen ble sendt til Azkaban at magien begynte å vise seg.

Bryllup

På et eller annet tidspunkt ble Miseria hemmelig forelsket i Tom Venster Sr., en rik gomp som bodde like i nærheten. Når hennes bror Morfus fortalte dette til deres far ble han meget sint på sin datter og angrep henne, men ble stanset av Bostolf Okkermann, er trollmann som arbeidet i Avdelingen for magisk justis. Både Dredolo og Morfus ble satt i Azkaban.

Etter dette stakk Miseria av med Tom Venster Sr. Han var trolig under påvirkning av Befalius-forbannelsen eller et kjærlighetsbrygg da de giftet seg, men det siste er mer sannsynlig. Miseria ble gravid og sluttet å gi sin mann kjærlighetsbrygg, og han forlot henne. Miseria ble knust, og hun hadde ingen penger. Hun solgte den eneste verdifulle gjenstanden hun eide, Salazar Smygards medaljong, for bare ti galleoner. Hun sluttet helt med å bruke magi.

Mor og døden

Nyttårsaften 1926 ble Miseria mor til Tom Dredolo Venster. Miseria gav et ønske til fru Kolle, bestyreren på barnehjemmet om å gi den nyfødte navnet "Tom" etter barnefaren, "Dredolo" etter hennes egen far og "Venster" som barnefaren hadde som etternavn til etternavn. I følge fru Kolle var "Tom Dredolo Venster" et veldig artig navn, og hun lurte på hvorvidt Miseria kom fra et sirkus. Bare en time etter at Miseria hadde født Tom, døde hun, og hennes siste ønske var at barnet skulle ligne på barnefaren.

Etter døden

Flere år senere, kom sønnen frem til at det var vanskelig å forestille seg at moren hadde vært en heks, ettersom hun døde en skjebnesvanger død. En annen grunn til at Venster hadde vanskelig å forestille seg moren som heks, var det faktum at hun var for nedtrykt til å bruke magi etter at Tom Venster ble innblandet i livet hennes. Tom Dredolo Venster vokste opp i den tro at hans far hadde giftet seg med moren av egen fri vilje, men sannheten var at han forlot henne etter at han oppdaget at hun var en heks. Tiltross for at Miseria hadde et valgt, valgte hun døden istedenfor å oppfostre sønnen sin som trengte henne. Foreldrenes fravær fra unge Tom Vensters liv, førte til at han vokste opp til å bli kjent som den mørkeste trollmannen i all tid: Fyrst Voldemort.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.