Misinformasjonskontoret

Misinformasjonskontoret er en del av avdelingen for oppsyn og kontroll av magiske vesener i Magidepartementet.

Kontoret involverer seg kun i alvorlig tilfeller av magi- og gompekollisjoner. I enkelte tilfeller kan de ta direkte kontakt med gompenes statsminister, slik at dem sammen kan få til en ikke-magiske forklaring på det som oppsto.

Kontorets er påført anstrengelser om at alle fotografier av Loch Ness nøkkens eksistens er falske. De har til en grad klart redde seg som på et tidspunkt var ytterst farlig.[1]

Referanser og fotnoter


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.