FANDOM


Fru Ding var navnet på en kvinne. Hun var gompefødt, men giftet seg med en trollmann uten at hun visste det. Sammen med ham fikk hun sønnen Tommy Ding. Imidlertid var lykken kortvarig mellom fru Ding og mannen hennes, allerede mens Tommy var svært ung forlot herr Ding henne og sønnen.

Etter at Tommys far hadde forlatt henne, giftet fru Ding seg med en gompemann og fikk flere barn med ham. Familien bodde i London og skal ha hatt et lykkelig liv.

I 1991 mottok Tommy et brev hvor det stod at han var tatt opp som student ved Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom. Fru Ding ble mistenksom til at Tommys far muligens var en trollmann, men i likhet med sønnen fikk hun aldri mulighet til å bekrefte denne mistanken.

I 1995 sørget Tommy for at foreldrene ikke fikk vite om dødsfallet til Fredrik Djervell, sannsynligvis i frykt for at han ville bli hentet dersom han fortalte dem det.

Etter at dødseterne hadde tatt over makten i Magidepartementet i 1997 fant Tommy det best å flykte fra hjemmet sitt. Grunnen til at Tommy flyktet var fordi han ikke kunne bekrefte overfor Registreringskontoret for gompefødte at han var halvblods. Fru. og herr Ding visste ikke hvor Tommy hadde blitt av, og de var svært bekymrede, dermed oppfordret Pottervakt personer som visste noe om Tommy til å ta kontakt.

OpptredenerRediger

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.