FANDOM


Chamber
Mysteriekammeret
"Ifølge sagnet skal Smygard ha forseglet Mysteriekammeret slik at ingen kunne åpne det før hans egen,sanne arvtakker kom til skolen.Bare arvingen kunne åpne seglet på mysteriekammeret,slippe løs redselen som ventet der inne og bruke den til å rense skolen for alle som var uverdige til å studere magi."
Professor Kiste til klassen sin i 1993

Mysteriekammeret ble angivelig laget av Salazar Smygard omkring middelalderen og er plassert under fangekjellerne på Galtvort slottet. Salazar Smygard var uenig med de andre Galtvort grunnleggerne om hvem som burdte få plass på skolen, han mente at bare de med "rent" blod, de såkalte Fullblodsene skulle få plass ved skolen. Kammeret var dessuten hjemmet til en middelaldrene basilisk og ble plassert der fordi den skulle bli brukt til en utrenskning av gompefødte elever. Kammeret er dekorert med slange statuer, og med en stor statue av Salazar Smygard i midten. Inngangen til kammeret er å finne i en av vaskene på en jentedo i tredje etasje, hvor et jentespøkelse kalt Stina (mest kjent som Stønne Stina ofte er. Kammeret kan åpnes ved å si: Lukk opp, men det må sies på ormtunge (slangespråket). Dersom vasken åpner seg vil det dukke opp en passasje som fører til Mysteriekammeret.

Tom venster mysteriekammeret

Tom Venster.

Mysteriekammeret var stengt i flere hundre år etter at det ble skapt, men i 1940 åpnet Tom Dredolo Venster, kammeret på nytt. Venster ønsket at Gompefødte skulle nektes adgang på skolen, så i sitt femte år ved Galtvort fant Venster inngangen til kammeret, fikk kontrollen over basilisken og tok livet av den gompefødte eleven Stønne Stina. Det var snakk om å stenge Galtvort etter det, men fordi Tom Venster var unaturlig kostbar for skolens ansatte, fikk han de til å tro at det var Rubeus Gygrid (som var i samme årskull som ham), som bekvemt hadde skjult en edderkopp kalt Argarapp i skapet sitt. Tom overbevisste daværende rektor Armando Duppel med engang om at det var Argarapp som var skyld i alt som hadde skjedd på skolen. Så dermed ble Gygrid utvist og Tom mottok en inngravert trofe for spesielle tjenester for skolen.
Basilisken i mysteriekammeret

Basilisken i mysteriekammeret.

Albus Humlesnurr som var rektors stedfortreder klarte og få til en jobb som skogvokter på Galtvort til Gygrid.på den tiden mistenkte han Venster, og etter den tiden holdt han øye med ham. Fordi det ikke lenger var trygt å gjenåpne kammeret skapte Tom Venster en dagbok som kunne gjemme på en bit av sjelen hans, i det håpet at det engang ville komme en å avslutte den store drømmen til Salazar Smygard. Dagboka var en av Voldemort's syv malacruxer.

Over førti år skulle gå før noen på nytt åpnet kammeret, men i 1992 skjedde det etter at Tom Vensters dagbok kontrollerte og manipulerte Gulla Wiltersen til å gjøre viljen til Fyrst Voldemort. Gulla ble tvunget til å vandalisere skolen ved å skrive fryktelige meldinger med blod på veggene. Hun åpnet kammeret og slapp ut bassilisken. Bassilisken forsteinet mange av elevene inkludert; Frodrik Fromm, Julius Finkenfjær, Pernille Klarvang og Hermine Grang, men også Nesten Hodeløse Nikk og vaktkatten Fru Hansen. De kom senere tilbake til sin normale stand ved å bruke alruneeliksir,(Det er fortsatt litt vanskelig og forklare hvordan de klarte og helle eliksiren i Nikk) heldigvis ble ingen drept den gangen.

574px-Harry and ginny

Harry og Gulla inne i Mysteriekammeret.

Gulmedal og Harry og Ronny mysteriekammeret

Harry, Ronny og Gyldenprinz Gulmedal på vei ned til Mysteriekammeret.

Jeg er Fyrst Voldemort mysteriekammeret

Inne i mysteriekammeret.

Harry Potter, Ronny Wiltersen og Gyldeprinz Gulmedal dro til kammeret det samme året for å redde Gulla, fordi en ny melding på veggen sa at hun ble holdt som fange der. Ved hjelp av Vulcan og Sverdet til Gudrik Griffing greide Harry å beseire bassilisken og ødelegge Tom Vensters dagbok med en bassilisktann uten å hvitte at det faktisk var en malacrux. Det var også en effektiv måte å få ødelagt andre malacruxer 

Den 2 mai i 1998 omkring det andre slaget på galtvort dro Hermine og Ronny til Mysteriekammeret for å hente flere bassilisktenner. Disse tennene ble brukt til å ødelegge resten av malacruxene. Ronny ble i stand til å åpne kammeret ved å forfalske ormtungen som Harry brukte til å åpne Salazar Smygards medaljong med. Når de måtte komme seg ut av kammeret brukte de sopelimer. 

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.