Nigel Wespurt DH2 - Copia.jpg
Nigel Wolpert

Nigel Wolpert (født 1982 eller 1983) var navnet på en trollmann som var elev ved Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom fra 1994 - 2002. Under valgsermonien i 1994 ble Nigel sortert til Griffing der han delte sovesal med Dilton Fromm. Nigel var en stor fan av Harry Potter, og ble medlem av Humlesnurrlegionen i 1995.

Biografi

Utdanning ved Galtvort

Første klasse

I 1994 startet Nigel Wolpert som student ved Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom, under valgsermonien den 1.september, ble Nigel sortert til Griffing. Allerede under Velkomstfesten i sitt første år ved Galtvort, viste Nigel stor respekt for rektor Albus Humlesnurr og da Humlesnurr talte fulgte Nigel nøye med. Nigel var dessuten en stor fan av Harry Potter og spurte Ronny Wiltersen om han kunne skaffe ham Harrys autograf. Under Tretrollmannsturneringen som ble avholdt samme år, viste Nigel en stor supporter innsats overfor Harry og ble ofte plaget av Draco Malfang og gjengen hans. Et eksempel på at Nigel ble plaget var da Nigel heiet på Harry Potter etter at Harry hadde kommet opp fra innsjøen og Draco dro Nigels hatt ned foran øynene hans.

Tiltross for at Nigel var en førsteklassing i 1994 deltok han på juleballet som ble avholdt i forbindelse med tretrollmannsturneringen. Siden Nigel dro til juleballet, må han ha blitt spurt av en som var mye eldre enn ham, noe som var tilfellet for Gulla Wiltersen som ble bedt med til ballet av Nilus Langballe noe hun takket ja til fordi hun regnet med at dersom ingen andre spurte henne, ville hun ikke få adgang til ballet.

Mot slutten av året deltok Nigel på Minnesermonien til Fredrik Djervell som hadde blitt drept i den tredje prøven i tretrollmannsturneringen. Nigel fikk dermed også høre at Albus Humlesnurr talte om at Voldemort var tilbake og at Fredrik var blitt drept på Voldemorts ordre. Fordi Nigel hadde stor respekt for Humlesnurr, trodde han på denne forklaringen og han ble ikke overbevisst over forklaringene til Aftenprofeten og Magidepartementet om at Harry og Humlesnurr ljugde.

Andre klasse

Da Nigel returnerte til sitt andre år ved Galtvort, var skolen under nøye oppsikt av Venke Dolorosa Uffert som var blitt tildelt professorstillingen i Forsvar mot svartekunster fordi Humlesnurr ikke hadde funnet noen passende til jobben. Med Uffert som professor i Forsvar mot svartekunster, var det ikke lenger mulig å lære seg å forsvare seg mot mørk magi. Fordi Uffert ikke ønsket å lære elevene å forsvare seg mot mørk magi, stiftet Harry Potter og Hermine Grang Humlesnurrlegionen, og Nigel var blant studentene som meldte seg inn i legionen.

I løpet av sin tid som HL-medlem var Nigel ofte i nærheten av Harry Potter fordi han så opp til ham. Fordi Nigel var svært entustiastisk under HL-møtene fikk han lov til å være testperson og ble brukt til å teste virkningene av Lammevåden og Sveveformelen. Mot slutten av møtene fikk Nigel dessuten lov til å passe på at det ikke kom noen folk som så en stor mengde studenter forsvinne ut av Nødvendeligrommet. Da Uffert og hennes inkvistorialtropp oppdaget gruppen, var Nigel i front av klasserommet sammen med Harry Potter. Etter å ha blitt oppdaget, var Nigel i blant dem som fikk "middelaldersk" arrest for å ha vært medlem av Humlesnurrlegionen. Mot slutten av året, lot Fred og Frank Wiltersen planene om å flykte fra skolen, Nigel var blant studentene som ble vitne til deres spektakulære avgangsscene.

Tredje klasse

Da Harry Potter ble kapteinGriffings rumpeldunklag på høsten i 1996, forsøkte Nigel seg på å kvalfisere seg til å bli endel av laget. Tiltross for at Nigel ikke ble med på laget, gav han en stor innsats for å støtte laget. Da Ronny Wiltersen vant sin første rumpeldunkkamp, heide Nigel mye på Ronny. Etter rumpeldunkkampen ble Nigel dessuten vitne til at Ronny og Lavendel Bruun klinte åpenlyst i Griffings oppholdsrom, Nigel viste avsky for denne oppførselen og brukte en ullhatt til å sperre for synet.

Senere i skoleåret drepte Severus Slur den daværende rektoren ved Galtvort; Albus Humlesnurr. Da Nigel fikk høre om at rektoren han så opptil var drept, samlet han og flere andre studenter og professorer seg rundt Humlesnurrs lik som hadde falt fra Astronomitårnet. Nigel kom til området sammen med Lulla Lunekjær og stod sammen med henne og Madam Pomfritt. Da Professor McSnurp gjorde tegn til at alle rundt skulle løfte tryllestaven som en hedring til Humlesnurrs minne, gjorde han det. Det er ganske sannsynlig at Nigel overvar begravelsen til Humlesnurr og at han ikke ble hentet av foreldrene sine som svært mange andre studenter ble.

Fjerde klasse

I 1997 returnerte Nigel til Galtvort for sitt fjerde år ved skolen, på det tidspunktet var Galtvort under kontroll av dødsetere. Nigel var i blant dem som gladelig ble medlem av den nyopprettede Humlesnurrlegionen for å kjempe i mot det nye regimet som herjet på Galtvort. Da Harry ankom Nødvendeligrommet, var Nigel blant dem som hilste på Harry. I likhet med vennene sine, deltok Nigel i Slaget om Galtvort, han overlevde slaget.

Opptredener


Humlesnurr-legionen
Grunnleggere
Harry Potter · Hermine Grang · Ronny Wiltersen
Ledere
Harry Potter · Nilus Langballe · Lulla Lunekjær ·
Griffinger
Lavendel Bruun · Katti Bull · Tommy Ding · Jokum Finnimann · Dilton Fromm · Frodrik Fromm · Angelina Johnson · Parvati Patil · Alliken Spunt · Laffen Styx · Nigel Wespurt · Frank Wiltersen · Fred Wiltersen
Håsblåsinger
Hanna Abom · Susanne Beining · Julius Finkenfjær · Ernst Maltmann · Sakarias Smutt · Uidentifisert Håsblåsjente
Ravnkloinger
Tom Blom · Cho Chang · Mikkel Kroken · Marietta Eggelkam (forrådte HL) · Antonius Goldstein · Padma Patil
Medlemmer med ukjent hus
Luca Caruso · Alice Tolipan
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.