Harry Potter
Advertisement

Herr Nokk var en fullblods trollmann, og mest sannsynlig en Smygard elev på Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom, og en av de tidligste av dødseterne til Fyrst Voldemort, siden han ble med i 1955. Han kjempet i Den første trollmannskrigen, og reiste til Galtvang for å ønske Tom Venster lykke til i å skaffe seg en lærer jobb på Galtvort. Han var mannen til Fru Nokk som døde på 1980-tallet, og faren til Teodor Nokk, en Smygard elev på Galtvort fra 1991 til 1998. Nott lette ikke etter Voldemort etter hans undergang, men ble tilgitt etter Voldemorts tilbakekomst i 1995. Nokk sloss i flere kamper i Den andre trollmannskrigen, inkludert Kampen i Mysterieavdelingen, som han ble skadet i. Etter Slaget om Galtvort og Voldemorts endelige nederlag, ble han muligens drept eller fengslet i Azkaban.


Dødsetere
Leder:
Voldemort
Medlemmer i Dødsetere
Alekto Misfall · Argel Misfall · Augustus Rottenroll · Antonin Dolohov · Averson (I) · Averson (II) · Bartemius Kroek jr. · Bellatrix DeMons · DeMons · Draco Malfang (hoppet av) · Ellmann Rosinius · Gissik · Gurgel · Igor Karkaroff (hoppet av) · Juksom · Krabbe · Lucifus Malfang (hoppet av) · Multiplom (I) · Multiplom (II) · Nokk · Petter Pittelpytt (hoppet av) · Radamsus DeMons · Regulus Arcturus Svaart (hoppet av) · Rodolfus DeMons · Scharff · Severus Slur · Torfinn Røwle · Trassel · Wolmer McKnife · Winther · Øxodd
Allierte til dødseterne
Golgorosk · Grylius Gurgel · Fenris Vargar · Narsissa Malfang (hoppet av) · Quirinus Krengle · Skabbers · Venke Dolorosa Uffert · Vincent Krabbe
Andre kontakter
Desperanter · Jøtuler (under kontroll av Golgorosk) · Hukere · Registreringskontoret for Gompefødte · Varulver


Advertisement