Harry Potter
Advertisement
NK.png
Drage

Norsk kamrygg er navnet på en drageart som er å finne i Norge, dragen bor i de nordlige fjellene. Den kan ligne litt på Ungarsk hornsvans, hvis man ikke regner med de sorte "kammene" på ryggen, brunere skjell, og den ikke fullt så fiendtlige naturen. Dragen har gifttenner og favorittmaten er større pattedyr, inkludert pattedyr som lever i vann, noe som er uvanlig for drager. Kamryggen legger sorte egg, og en nyfødt kamrygg begynner tidligere med å spy ild enn andre raser. Hunnene er argere enn hannene.

Norsk kamrygg - Trollmannskort.

Historie

I 1991 mottok Rubeus Gygrid et egg fra en hettekledd fremmed da han var på en pub. Etter at egget var klekket gav han dragen navnet Norbert, og forsøkte å oppdra den. Tiltross for Gygrids forsøk, kjempet dragen i mot og det ende med at Gygrid fikk sendt dragen til Kalle Wiltersen som arbeidet med drager i Romania og som hadde flere kamrygger. Senere fant Kalle ut at Norbert var en hunn, noe som førte til at dragen ble hetende Norberta.

Opptredener

Advertisement