FANDOM


En obskurus, også kjent som en obskural, er en manifestering av en magisk begavet person's undertrykkede magiske evner. En obskurus kjennetegnes med ukontrollerte utbrudd av ødeleggende magi, som kan være dødelig for de som er uheldige nok til å komme i kontakt med obskuralen. Obskuraler var spesielt vanlig før 1692, men i takt med at trollmenn og hekser gikk under jorden som del av Den Internasjonale Statutten av Hemmeligholdelse, ble det mindre vanlig med unge trollmenn og hekser som bevisst undertrykket de magiske evnene sine, som igjen førte til færre obskuraler.

Natur og væremåte Rediger

Den eksakte naturen bak en obskurus er ukjent, men det er kjent at obskuraler har eksistert i flere hundre år, og at de er mest vanlig hos trollmenn og hekser som tvinges til å leve blant gomper. En obskurus manifesterer seg kun hos dem som med viten og vilje, eller under psykisk og fysisk press, tvinges til å undertrykke sine magiske evner. Resultatet er en obskurus, som manifesterer seg som en egen, magisk bevissthet, som kan eksplodere i voldsomme, ofte dødelige, utbrudd av mørk magi. En obskurus kan forårsake omfattende skader på sine omgivelser, og på personer.

Hvor kraftig en obskurus er, avgjøres av personen som er vert for obskurusen. Personer med store fysiske eller psykiske traumer, vil som oftest ha en mye mer ødeleggende og kraftfull obskurus. I sjeldne tilfeller har en obskurus tatt livet av personer, gomper så vel som trollmenn og hekser, og i således tilfelle etterlates det spesifikke, lett gjenkjennelige spor på kroppen til den døde.

Den eneste måten en obskurus kan behandles på, er ved hjelp av kjærlighet og tillit; en som står verten til en obskurus nær kan, under de rette omstendigheter, roe ned obskurusen, og tvinge den tilbake til verten's fysiske form. Det finnes dessverre ingen kjente tilfeller hvor en obskurus har kunnet fjernes fra en vert på permanent basis, og samtlige verter som er kjent opp gjennom tidene har endt opp med å dø i svært ung alder; maksimal levealder regnes til å være 10år, med noen få, ytterst sjeldne tilfeller, hvor verten når nær voksen alder.

I de tilfeller hvor verten til en obskurus dør, vil det vanligvis bety at obskurusen ødelegges, men det er mulig å skille en vert og obskurus fra hverandre; de ytterst få tilfellene hvor dette har blitt forsøkt, har fremdeles dødelig utfall for verten.

Historikk Rediger

Nøyaktig hvor lenge obskuruser har fantes er det ingen som vet, men det som med sikkerhet vites er at de var spesielt vanlige i tiden rundt heksejaktene som foregikk fra tidlig 1300-tallet, til utover på 1700-tallet. I et desperat forsøk på å unngå forfølgelse fra gomper, var det vanlig at unge trollmenn og hekser forsøkte å undertrykke de magiske evnene sine, fremfor å lære seg å mestre og kontrollere dem. Mange hekser og trollmenn eksploderte således i voldsomme, ukontrollerte utbrudd, av mørk magi, som førte til omfattende ødeleggelser og død for gomper, noe som bidro til å forverre hekseforfølgelsen.

I 1692 vedtok trollmannsråd verden over at nok var nok, og verdens magiske samfunn gikk under jorden i forbindelse med innføring av internasjonal hemmeligholdelse av all magisk aktivitet. Dette førte til at hekser og trollmenn flyttet inn i egne, avskilte samfunn, noe som frigjorde unge fra forfølgelsen fra gompene. Som konsekvens av dette falt frekvensen av obskurustilfeller betydelig de følgende 200årene, og innen begynnelsen av 1900-tallet, var det ikke et eneste kjent tilfelle av obskuruser observert i land tilknyttet hemmligholdelsen på flere tiår.

Obskuruser i moderne tid er ytterst sjeldne, men de forekommer; i 1891 blir Ariana Humlesnurr angrepet av gomper. Traumene av angrepet resulterte i at Arianas magi ble svært ustabil og destruktiv, noe som kulminerte i Kendra Humlesnurrs dødsfall i forbindelse med en av Arianas magiske utbrudd i 1899. Enda det ikke finnes noen spesifikke nevnelser om at Ariana var en obskurus frem til hennes død i 1899 i forbindelse med trekantduellen mellom Albus Humlesnurr og Gellert Grindelwald, viste hun flere av symptomene og kjennetegnene til en obskurus, så det er med god grunn å gå ut i fra at hun var en obskurus.

Innen 1920-årene kom, var obskuruser mer eller mindre utryddet i den industrialiserte verdenen, men de forekom fremdeles med jevne mellomrom i utviklingsland hvor hemmeligholdelsen av det internasjonale magiske samfunnet ikke stod like sterkt, eller ikke ble overholdt i like stor grad. Salmander Fisle fant en ung jente som ble psykisk og fysisk mishandlet av landsbyboerne i en landsby i Sudan i forbindelse med hans reiser rundt i verden i 1920-årene. Jenta døde da hun var åtte år gammel, men Fisle klarte, uten å gå inn i detaljer på hvordan han gjorde det, å skille obskurusen fra jenta, og stabilisere den med et magisk dempingsfelt.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.