Harry Potter
Advertisement
Pierre Bonaccord
"... Den første grandilokvensibus i Det internasjonale hekseriforbund var Pierre Bonaccord, men valget ble bestridd av hekserisamfunnet i Liechtenstein, fordi –"
Harry Potter starter å svare på spørsmål ti på 1996 Magihistorie U.G.L.E[src]

Pierre Bonaccord var den første Grandilokvensibus i Det internasjonale hekseriforbund. Bonaccord ville stoppe jakten på troll og gi trollene rettigheter, muligens full "vesen" status. Men, en stamme fjelltroll hadde laget mye trøbbel for Liechtenstein, valget av Bonaccord var bestridd av hekseri samfunnet, og nektet å bli med i forbundet som et resultat.

Opptredener


Ansatte i Avdelingen for Internasjonalt magisamarbeid
Personale
Bartemius Kroek sr. · Albus Humlesnurr · Pierre Bonaccord · Perry Wiltersen