FANDOM


"Kjære lyttere , dermed er vi kommet til slutten av enda en Pottervakt. Vi vet ikke når det blir mulig å sende neste gang, men vær sikker: Vi kommer tilbake. Fortsett å vri på knottene; neste passord blir 'Galøye'. Ta vare på hverandre. Ta vare på troen. God natt."
—Laffen Styx avslutter en 1998 sending av Pottervakt[src]
Pottervakt er et radioprogram som ledes av Laffen Styx for de som er i mot Voldemort og støttet Harry Potter
Potterwatch

Pottervakt

under Den andre trollmannskrigen. Fred Wiltersen var medvert, Remus Lupus og Nestor Bindebolt begge opptredte på Pottervakt. Grunnet sikkerhetsmessige hensyn, ble identiteten til de som deltok i programmet anonymisert bak kallenavn; disse kallenavnene gikk gjerne igjen gjennom flere sendinger av programmet dersom de var med på dem. Pottervakt ble brukt som en alternativ nyhetskilde, da Aftenprofeten tidlig falt under Fyrst Voldemort's innflytelse og begynte å spre falsk propaganda.

Mening og aktiviteterRediger

Rank (Nestor Bindebolt): "Vi hører stadig nye, inspirerende historier om hekser og trollmenn som risikerer livet for å beskytte gompiske venner og naboer, ofte uten at gompene vet det. Jeg vil gjerne be alle våre lyttere følge deres eksempel, for eksempel ved å legge ut en beskyttelsesheksing over eventuelle gompeboliger i sitt eget nabolag. Mange liv kan reddes ved slike enkle forholdsregler."
Rio (Laffen Styx): "Og hva vil du, Rank, si til de av lytterne som mener at i disse farlige tider bør en tenke:'trollmenn først'?"
Rank (Nestor Bindebolt): "Jeg vil si at det er kort vei fra 'trollmenn først' til 'fullblods først', og derfra til 'dødsetere'. Vi er mennesker alle, ikke sant? Hvert menneskeliv er like mye verdt, og verdt å redde."
— En sending av Pottervakt
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.