Harry Potter
Advertisement

Professor Tufte var en trollmann som var sensor under eksamenene som ble avlagt ved Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom.

Skoleåret 1995-1996

I 1996 var Professor Tufte sensor for Harry Potter da han avla sine praktiske heksamener i Trylleformler, Forsvar mot svartekunster og Astronomi. Han var også sensor for den skriftlige heksamenen i Magihistorie.