Harry Potter
Advertisement

Radamsus DeMons var navnet på en Fullblods trollmann, han hadde minst en bror: Rodolfus DeMons. Det er trolig at han var student i Smygard ved Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom ettersom han under Den første trollmannskrigen gav sin lojalitet til Voldemort og ble medlem av dødsterne.

Familien DeMons ble regnet som noen av Voldemorts mest lojale tilhengere, og det var kun dem som lette etter Voldemort etter hans fall i 1981. Etter at Voldemort falt fra makten i 1981, oppsøkte Radamsus i likhet med Rodolfus, Bellatrix DeMons (Rodolfus kone) og Bart Kroek jr. Allinda og Frank Langballe og torturerte dem til vanvidd. Etter at de fire ble funnet skyldige i å ha utført tortureringen, ble de sendt til Azkaban for å sone en livstidsdom der. I 1996 klarte Radamsus i likhet med flere andre dødsetere å rømme fra Azkaban og Radamsus var med å kjempe i flere slag i Den andre trollmannskrigen som Kampen i Mysterieavdelingen. Det er trolig at Radamsus også var med å kjempe i Slaget om Galtvort. Det er uvisst hva som hendte med Radamsus i etterkant av Den andre trollmannskrigen, det kan hende at han ble drept eller innsatt i Azkaban.

Biografi[]

Tidligere liv[]

Det er mulig at Radamsus som ung var student ved Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom og at han under Valgsermonien ble sortert til Smygard. Det er mulig at han ikke gikk på Galtvort samtidig med sin bror, Rodolfus ettersom han ikke ble nevnt blant en liten gruppe smygardinger som Rodolfus og Bellatrix ble.

Den første trollmannskrigen[]

Under Den første trollmannskrigen opptrådde Radamsus som en av Voldemorts dødsetere og var med å kjempe i flere slag i krigen. I likhet med sin bror, Rodolfus og sin svigerinne Bellatrix, ble han regnet som en av Voldemorts mest lojale tilhengere. Kort tid etter at Voldemort forsvant fra makten i 1981, oppsøkte Radamsus, Rodolfus, Bellatrix og Bart Kroek jr. Allinda og Frank Langballe og torturerte dem til vanvidd. Både fordi Rodolfus hadde tatt en del i tortureringen av Langballene og fordi han hadde opptrådd som dødseter under Den første trollmannskrigen ble han i likhet med Rodolfus, Bellatrix og Bart jr. innsatt for livstid i Azkaban.

Den andre trollmannskrigen[]

Under masserømningene fra Azkaban i 1996, var Radamsus blant de dødseterne som rømte. Blant de andre som rømte var Rodolfus, Bellatrix og flere andre dødsetere.

Kampen i Mysterieavdelingen[]

Sommeren i 1996 tok Radamsus del i Kampen i Mysterieavdelingen og det er trolig at han i etterkant av kampen ble gjeninnsatt i Azkaban. I 1997 fikk Radamsus igjen føle friheten etter nok en masserømning fra Azkaban.

Det er sannsynlig at Radamsus deltok i flere av de andre slagene i Den andre trollmannskrigen, blant dem Slaget om Galtvort.

Senere liv[]

Det er uvisst hva som skjedde med Radamsus i etterkant av Den andre trollmannskrigen, men enten gjemmer han seg, er død eller er i Azkaban.

Opptredener[]


Dødsetere
Leder:
Voldemort
Medlemmer i Dødsetere
Alekto Misfall · Argel Misfall · Augustus Rottenroll · Antonin Dolohov · Averson (I) · Averson (II) · Bartemius Kroek jr. · Bellatrix DeMons · DeMons · Draco Malfang (hoppet av) · Ellmann Rosinius · Gissik · Gurgel · Igor Karkaroff (hoppet av) · Juksom · Krabbe · Lucifus Malfang (hoppet av) · Multiplom (I) · Multiplom (II) · Nokk · Petter Pittelpytt (hoppet av) · Radamsus DeMons · Regulus Arcturus Svaart (hoppet av) · Rodolfus DeMons · Scharff · Severus Slur · Torfinn Røwle · Trassel · Wolmer McKnife · Winther · Øxodd
Allierte til dødseterne
Golgorosk · Grylius Gurgel · Fenris Vargar · Narsissa Malfang (hoppet av) · Quirinus Krengle · Skabbers · Venke Dolorosa Uffert · Vincent Krabbe
Andre kontakter
Desperanter · Jøtuler (under kontroll av Golgorosk) · Hukere · Registreringskontoret for Gompefødte · Varulver


Advertisement