Harry Potter
Advertisement
Ramora

Ramoraen er en sølvblank og sterkt magisk fisk som hører hjemme i Det Indiske Hav. Den kan sikre et skip like godt som ett anker og beskytter sjøfolk. Det internasjonale hekseriforbundet verdsetter ramoraen høyt og har vedtatt en serie lover for å beskytte den mot tyvfiske av trollmenn.

Opptredener


Advertisement