FANDOM


Randolph Burrow var en trollmann som studerte ved Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom1990-tallet. Under Valgsermonien ble han valgt til Ravnklo. Som student i Ravnklo spilte han som Jagerhusets rumpeldunklag, der han minst spilte Skoleåret 1993-1994..

Opptredener


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.