Harry Potter
Advertisement

Registreringskontoret for gompefødte ble opprettet etter at Magidepartementet falt under Voldemorts makt i

Registreringskontoret for gompefødte

1997. Offentlig var målet med dette kontoret at samtlige hekser og trollmenn som var gompefødt skulle melde seg til Magidepartementet slik at de kunne bli avhørt om hvordan de hadde stjålet magien fra trollmenn og hekser. I virkeligheten ønsket kontoret å fengsle og spotte gompefødte.

Historie

Opprettelsen

Like etter at Magidepartementet falt under Voldemorts makt 2. August i 1997 opprettet han registreringskontoret for gompefødte. En mulig årsak til at kontoret ble opprettet var fordi Mysterieavdelingen hadde funnet ut at det kun var mulig å arve magiske evner, og at de såkalte "gompefødte" dermed hadde stjålet magievner fra "ekte" hekser og trollmenn.

Det virkelige registreringskontoret for gompefødte var et instrument som ble brukt for å diskriminere gompefødte. Tiltross for at de påstod at de hadde sendt ut invitasjoner til gompefødte om å møte i Magidepartementet, var sannheten en annen: ved å sende ut hukere ville de forsøke å få gompefødte til å overgi seg frivillig. Enkelte gompefødte som ble forfulgt av hukere, som Dirik Mosegrom og Teodor Dult overlevde ikke kampen mot hukerne.


Dødsetere
Leder:
Voldemort
Medlemmer i Dødsetere
Alekto Misfall · Argel Misfall · Augustus Rottenroll · Antonin Dolohov · Averson (I) · Averson (II) · Bartemius Kroek jr. · Bellatrix DeMons · DeMons · Draco Malfang (hoppet av) · Ellmann Rosinius · Gissik · Gurgel · Igor Karkaroff (hoppet av) · Juksom · Krabbe · Lucifus Malfang (hoppet av) · Multiplom (I) · Multiplom (II) · Nokk · Petter Pittelpytt (hoppet av) · Radamsus DeMons · Regulus Arcturus Svaart (hoppet av) · Rodolfus DeMons · Scharff · Severus Slur · Torfinn Røwle · Trassel · Wolmer McKnife · Winther · Øxodd
Allierte til dødseterne
Golgorosk · Grylius Gurgel · Fenris Vargar · Narsissa Malfang (hoppet av) · Quirinus Krengle · Skabbers · Venke Dolorosa Uffert · Vincent Krabbe
Andre kontakter
Desperanter · Jøtuler (under kontroll av Golgorosk) · Hukere · Registreringskontoret for Gompefødte · Varulver


Advertisement