"Mars skinner klart i natt. Uvanlig klart."
—Ronan til Rubeus Gygrid i 1992[src]

Ronan var navnet på en av kentaurene i kentaurflokken i Den forbudte skogen.

Ronan

Han var blant kentaurene som i 1992 varslet Rubeus Gygrid om at noe ille snart kom til å skje fordi mars skinte uvanlig klart. I likhet med sine artsfrender er Ronan svært mistenksomme til mennesker, imidlertid beskyttet han Harry Potter og Hermine Grang fra resten av kentaurflokken i 1996, og påpekte at de var "føll".

Under Slaget ved Galtvort fungerte Ronan som leder av kentaurflokken. Han og de andre kentaurene brøytet seg vei forbi dødseterne og inn til Storsalen. Det er mulig at han var vitne til den siste duellen mellom Voldemort og Harry Potter.

Opptredener

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.