Harry Potter
Advertisement

Da Ronny Wiltersen i 1997 kom over en gjeng hukere tok han denne staven laget av slåpetorn fra en av hukerne. Kort tid etter returnerte Ronny til Hermine Grang og Harry Potter, og han overrakte slåpetorn staven til Harry som hadde fått sin stav ødelagt da Hermine slo tilbake Nagini fra ham ved å bruke en ekplosjonsforbannelse i huset til Bathilda Bang i Gudriksdal.

Advertisement