FANDOM


Runespoor fb
Smygspore

Smygsporen kommer fra det lille afrikanske landet Marthe Faso. Det er en trehodet slange, skrikende oransje som ofte kan bli opptil to meter lang. Siden den er så lett å få øye på, har det burkinske Magidepartementet satt av visse skoger som smygspore-reservater og gjort dem nonkartografiske.

Smygsporen er ikke i og for seg noe spesielt aggressivt dyr, men var før i tiden sterkt ettertraktet av svarte trollmenn, utvilsomt på grunn av sitt karakteristiske og nifse utseende. Vår viten om dette dyrets meget spesielle trekk har vi fra skrifter av ormtunger som har holdt og samtalt med dem. Her kan vi lese at hvert av smygsporenes tre hoder har sin spesielle funksjon. Det venstre hodet (sett forfra) er planleggeren; det er dette som bestemmer hvor smygsporen skal bevege seg og hva den skal foreta seg. Det midterste hodet er drømmeren; smygsporer kan tilbringe dagevis uten å røre seg, fortapt i strålende visjoner og fantasier. Det høyre hodet er kritikeren, som vurderer de to andre hodenes innsats med en kontinuerlig, irritabel hvisling. Det høyre hodets tenner er ekstremt giftige. Smygsporen blir sjelden særlig gammel, da hodene har det med å gå til angrep på hverandre. En ser ofte smygsporer som mangler det høyre hodet, fordi de to andre har gått sammen om å bite det av.

Smygsporene legger egg gjennom munnen, det eneste kjente magiske dyret som gjør dette. Eggene er en uhyre viktig ingrediens i eliksirer til stimulering av hjerneomløpet. Det har i århundrer vært et blomstrende svartebørsmarked for både smygspore egg og selve slangen.

OpptredenerRediger


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.